Stajyer Ehliyeti İptal Olanlar Aşağıdaki İşlemleri Yaparak Yeniden Ehliyet Sahibi Olabilirler.

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

Psikoteknik değerlendirme raporu alan kişiler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırdıktan sonra iptal olan ehliyete ait olan ve Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde gözüken Sürücü Sertifikasını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

İptal işlemini kayıt olduğunuz sürücü kursu resmi yazı ile yapabilir.

Sertifika iptali gerçekleşmeden yeni bir kayda sistem izin vermemektedir. Sırasıyla E-Sınav ve Direksiyon Uygulama Sınavına katılarak ehliyet alabilirsiniz.

100 Ceza Puanı Dolan Kişiler Aşağıdaki İşlemleri Yaparak Yeniden Ehliyet Sahibi Olabilirler.

2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi

Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır.

Ehliyeti belirli süre geri alınan kişiler sürücü kursuna müracaat ederek teorik derslere katılırlar ve derslerin bitiminde kendilerine belge verilir. Bu belge ile ehliyetlerini geri alma süreleri dolduktan sonra alabilirler.